Протокол совещания в ТФОМС по диспансеризации от 9 августа 2018